Izrada i dizajn letaka, kataloga i brošura

U današnjici koja vrvi Internet marketingom, nikako se ne smije zapustiti i ne manje bitan način reklamiranja, a to je promidžbeni materijal: letci, katalozi, brošure…
Bilo da pokrećete novi posao, širite poslovanje ili želite promovirati segment Vašeg postojećeg poslovanja, proizvod ili uslugu letci i brošure nezaobilazni su dio poslovanja i najpovoljniji segment Vaših marketinških aktivnosti.

Nudimo dizajn te izradu u kvalitetnom tisku.

Flyer – letak je papir manje ili srednje veličine jednostranog ili obostranog tiska te se smatra vrlo korisnim načinom reklamiranja. Letak mora sadržavati osnovne informacije o Vašem poslovanju. Istaknite se sa svojim flyerom!
Jeste li znali da su 2 sekunde dovoljne da sa svojim letkom ostavite dojam?

Brošura – prospekt je knjižica ili papir više puta presavijen. Sadrži opis poduzeća i proizvode i usluge koje poduzeće nudi. Glavni cilj brošure i prospekta je da jasno opisuje usluge i proizvode Vašeg poslovanja.

Katalog je kolekcija proizvoda grupiranih u kategorije i podkategorije i glavni cilj je kataloga jasno i vizualno i privlačno prikazati svojim potencijalnim kupcima osnovne informacije o svom poslovanju. Dizajn kataloga je početak dobre prodaje kvalitetnog proizvoda.

Nudimo kompletnu grafičku pripremu svih promotivnih materijala, letaka ili flyera raznih formata i dimenzija. Najčešće dimenzije koje se koriste u grafičkoj pripremi i tisku letaka, flyera su A4 (210 x 297 mm), A5 ( 148 X 210 mm), A6 ( 105 x 148 mm) ili americandeplijan letak koji može biti preklopljen na dva ili tri i više dijelova.

3 su osnovne značajke dobro dizajniranog letka i flyera ,u ovom slučaju brošura, kataloga i letaka.

  • Jasne informacije
  • Vzualna atraktivnost
  • Sažetost

Kako trud i uložen novac ne bi bili uzalud, brošura, katalog i letak moraju ostaviti izvrstan prvi dojam. Onima koji će čitati Vašu brošure , katalog ili letak mora sve biti jasno i moraju imati odgovore na sva bitna pitanja: tko?, što?, gdje?, kada?.

Prije izrade brošure ili kataloga treba se znati:

1. Koji format kataloga , letka ili brošure odgovara onome što želite prenijeti njime?

2. Što želite postići svojim letkom, katalogom ili brošurom?

3. Koja je ciljana publika – je li Vaša ciljana publika već upoznata sa time što radite, predstavljate ili prodajete te kako će se letak,brošura ili katalog uklopiti u ostale marketinške aktivnosti?

4. Kako ćete se razlikovati od konkurencije?

5. Odredite jasan CAT („call to action“) – poziv na akciju, motivirajte klijente da Vas kontaktiraju, koriste Vaš proizvod ili kupe.

U svojima katalozima, brošurama i letcima koristite fotografije , grafikone jer slika govori tisuću riječi i ciljana publika će probuditi interes na takav sadržaj.

Informacije moraju biti pregledne, lako čitljive i razumljive.

Letci i brošure (promotivni materijal) mogu biti jednostrani , obostrani, preklopljeni ili nepreklopljeni, ovisno o potrebama klijenta i poslovanja.

Kao grafički dizajneri, poštivati ćemo Vaše želje i zahtjeve dizajna držeći se grafičkih standarda.

Pri izradi promotivnog materijala poštujemo pravilo AIDA = Pažnja, Interes, Želja, Akcija. Te efekte morate postići kod klijenta onoga trenutka kada Vaš klijent uzme letak, katalog ili brošuru u ruke.

Da bi privukli pažnju kod kupca ili klijenta morate ga privući atraktivnim tekstom letka, kataloga ili brošure. Ako ga naslov ne privuče, dalje neće ni čitati.

Izradu letaka, brošura, flyera preporučamo za promoviranje događanja, proizvoda, usluga ili promotivnih aktivnosti, akcija i doađanja.

Kako biste istaknuti Više svojih proizvoda ili usluga preporučamo izradu kataloga. Broj stranica ovisi o opširnosti sadržaja koji želite prenijeti. Na prvim stranicama kataloga predstavlja se Vaša tvrtku, ono čime se bavite i što Vas reprezentira, a zatim slijedi prezentacija Vaših usluga i proizvoda.

Katalog može biti u tiskanome izdanju ili u obliku online kataloga namijenjenog objavi na web stranicama ili drugim online izdanjima. Nema uspješne prodaje bez kataloga Vaših proizvoda, jer ih na taj način prezentirate široj publici.

Za vrijeme izrade, Vi kao klijent informirani ste o svim segmentima grafičkog dizajna kataloga. U prosjeku , izrada kataloga od 32 do 64 stranice traje od 2- 6 tjedana, ovisno o složenosti grafičke pripreme i Vašim zahtjevima.

Bilo da je riječ o dizajnu flyera, letaka, brošure i kataloga veoma je bitno da se uklapa u Vaše poslovanje.